Palvelut

Palvelumme

 • tietoliikenneverkon kartoitusta
 • valokuituverkon kartoitusta
 • sähköverkon kartoitusta
 • kaasuverkon kartoitusta
 • vesijohtoverkon kartoitusta
 • viemäriverkon kartoitusta
 • kaasuverkon kartoitusta
 • kaapelinäyttöpalvelua
 • pintavaaituksia
 • maastoonmerkintämittauksia
 • kartoitusmittauksia
 • sähköverkon dokumentointipalvelua
 • tietoliikenneverkon dokumentointipalvelua
 • tietoliikenneverkon maastosuunnittelua dokumentointeineen
 • Kuva –ja tekstitiedostojen konversiopalvelua (muunnokset formaattien välillä)
 • koordinaatistonmuunnospalvelua
 • kuntayhteistyötä kartoituspalveluissa
 • kartoituspalveluiden konsultointia
 • dokumentointipalveluiden konsultointia
IMG_0335